Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Plánované akce

Zobrazit vše

Duchovní služba pro nemocné

Rada pro zdravotnictví při ČBK

Starost a péče o nemocné je jedním z klíčových poslání církve, prostřednictvím kterého vydávává svědectví o nekonečné Boží lásce všem lidem. Toto poslání je uskutečňováno zejména prostřednictvím služby nemocničních kaplanů jednotlivým nemocným.

Rada pro zdravotnictví a bioetiku řídí a koordinuje poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách nemocničními kaplany v rámci celého území České republiky. Je garantem odborných příprav a organizování vzdělávacích aktivit (konferencí, seminářů, workshopů, apod.) pro nemocniční kaplany, dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví a pracovníky ve zdravotnictví v oblasti duchovní péče o nemocné. Připravuje podklady, které veřejnosti prezentují stanoviska ČBK v oblasti zdravotnictví, duchovní péče nemocným a přarticipuje na etických otázkách.

Radu tvoří tzv. koordinátoři, což jsou zástupci jednotlivých diecézí, kteří se starají o nemocniční kaplany ve svém teritoriu. Koordinátoři participují na plánování a rozvoji duchovní péče ve zdravotnických a sociálních službách na celém území ČR. Rada koordinuje a aplikuje nástroje na zajištění a zvyšování kvality služeb nemocničních kaplanů v ČR a dohlíží na jejich plnění v praxi. Rada vydává vyjádření oficiálních stanovisek ČBK k aktuálnímu dění v oblasti zdravotnictví a duchovní péče nemocným. 

Hlavními nositeli péče o nemocné jsou nemocniční kaplani, jejichž seznam naleznete zde.

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign