Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Noví dobrovolníci v duchovní péči míří do nemocnic

Od února do září roku 2020 se uskutečnil kurz „Dobrovolník pastorační péči ve zdravotnictví“, který pořádalo Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého. Vzhledem k pandemii koronaviru kurz proběhl za velmi nestandardních podmínek, přesto se zájemcům – novým dobrovolníkům podařilo jej v průběhu prosince zdárně absolvovat, složit zkoušky a získat osvědčení. Na dobrovolnickou službu v nemocnicích je připraveno 27 nadšených lidí, zapálených pro službu Ježíši Kristu v nemocných bližních.

Účastníkům kurzu přednášeli zkušení nemocniční kaplani (Lenka Topolanová, Petr Vrána, sestra Pavla Martínková, Kateřina Grygová, Vít Kadlčík) a odborníci (Michal Umlauf, František Zakopal, Kateřina Ivanová). O zdárný průběh kurzu po organizační stránce se zasloužil Roman Nehera. Kurzisté získali vhled do spirituality a pastorace nemocných, liturgiky a religionistiky, lékařské a zdravotní etiky, organizace nemocnice, osvojili si základy komunikace s pacienty aj.

Mnozí kurzisté mohli vykonat i praxi přímo v nemocnici pod dohledem nemocničních kaplanů. Velké poděkování za toto vstřícné jednání patří Šumperské nemocnici a Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Epidemiologická situace doposud nedovoluje, aby tito noví dobrovolníci plně působili v nemocnicích, neboť se jedná především o seniory. Dále se však vzdělávají v paliativní péči, pastoraci nemocných a tak se po odborné stránce připravují na nemocniční dobrovolnickou službu. Vytvořili také živý růženec – tuto každodenní modlitbu desátku spojenou se snášením svých bolestí a osamělosti obětují za pacienty i zdravotníky v nemocnicích. Tímto způsobem nesou a doprovází nemocné, i když nejsou u jejich lůžek osobně přítomni. Proto jim už nyní patří poděkování za jejich službu.

Věra Řešetková, Arcibiskupství olomoucké

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign