Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Evropská konference nemocničních kaplanů

V polovině května se uskutečnila online evropská konference nemocničních kaplanů. Letošní ročník byl již v pořadí šestnáctý. Pořadatelem je Evropská síť nemocničního kaplanství ENHCC pod vedením P. Simona Everse z Nizozemí a také Evropský institut nemocničního kaplanství ERICH.

z jednání po skupinkách

 

„Pro mě bylo nejpřínosnější jednak to, jak se snažili kaplani využívat moderní technologie a on-line přístupy v komunikaci s pacienty v období COVID-19 a také témata týkající se kaplanské dokumentace“, uvedl ostravský nemocniční kaplan Václav Tomiczek.

„Byla jsem vděčná za seznámení s výzkumem PROM zaměřeným na přínos duchovní péče pro pacienty a v důsledku toho pro nemocnice. A dále také za možnost sdílení zkušeností napříč Evropou,“ uvedla kaplanka nemocnice sv. Karla Boromejského sestra Anna Malichová.

Česká republika byla zastoupena osmi nemocničními kaplany a zařadila se tak mezi nejvíce zastoupené státy co do počtu účastníků konference. Třídenní odpolední program byl tematicky uzpůsoben do těchto následujících oblastí, které reflektovaly současnou aktuální situaci:  Tak jako posledních 12 měsíců pandemie Covid – 19 ovlivňovala celou společnost, tak se nevyhnula ani nemocničnímu kaplanství. Proto bylo v rámci prvního dne setkání velmi důležité a pro všechny velmi přínosné se věnovat nejen výsledkům výzkumu dat sebraných z převážně evropských zemí, ale i sdílením vlastní zkušenosti kaplanské služby během pandemie. Druhý den pak pokračoval tématy, nakolik se nemoc Covid – 19 odrazila v činnosti a životech kaplanů. Konkrétně se diskutovalo po skupinkách v tématech jakými byly např. „Služba přítomností versus virtuální služba pomocí moderních telekomunikačních prostředků“, „Pastorační blízkost ve fyzickém odstupu“, „Duševní zdraví kaplanů“, „Nejefektivnější  zkušenost byla flexibilita a kreativita“, „Strach i síla: emoce a péče o sebe sama“ a jako poslední „Potřebujeme se učit, co jsme se museli naučit.“ Pro mě osobně, díky mé psychologické profesi, bylo nejpřínosnější téma duševní péče o sebe sama a včasná a zdravá ventilace emocí a pocitů.

Třetí, poslední den, byl pak věnován problematice dokumentace spojené se službou nemocničních kaplanů. Zaznělo totiž, že jsou velké rozdíly napříč evropskými regiony. Společnou diskusí byla pak připravována jednak tzv. taxonomie v práci kaplana a dále dokument s názvem „evropský bílý papír“, tedy jednotný formulář, který by byl kompatibilní pro všechny evropské státy.

Kaplanka vsetínské nemocnice Marta Koňaříková hodnotí svou účast na konferenci následovně: "Pro mě bylo důležité konstatování potřeby vzdělávání nemocničních kaplanů pro případ mimořádných krizových událostí jako je pandemie, ale i jiných - např. zranění či úmrtí lidí v důsledku masivního požáru, hromadných nehod, válečných konfliktů atp., abychom v těchto situacích byli schopni účinně pomáhat nejenom pacientům, ale i rodinným příslušníkům a nemocničnímu personálu.“

Otec Marek Drábek, premonstrát z Prahy spatřuje přínos konference v posunu od neurčitých formulací toho, co kaplani dělají k jasnému pojmenovávání toho, co děláme, proč to děláme, jak to děláme, jaké výsledky to přináší, za co jsme i finančně ohodnoceni. Příklady toho, jak výzkum, na kterém je postavené celé zdravotnictví jako systém, nemusí být cizí ani kaplanům, kteří se tak stávají profesí, založenou na výzkumem ověřených postupech. „Jsme svědky emancipace kaplanství jako svébytné profese, která má své místo ve zdravotnickém systému a která otevírá nové možnosti pro absolventy teologických fakult, kteří chtějí pracovat ve vysoce profesionálním prostředí zdravotnických zařízení s lidmi, kteří pečují o zdraví ostatních. Bylo také skvělé opět vidět známe kolegy z celé Evropy a užasnou tvořivost všech kaplanek a kaplanů, ve chvílích, kdy klasické způsoby práce díky COVID19 nebyly možné“, uvedl Marek Drábek.

Celá konference se vyznačovala duchem ekumenické spolupráce, jelikož se jednalo o spolupráci katolických, protestantských, ortodoxních nemocničních kaplanů. Přítomna byla i jedna muslimka. Ke konferenci oficiálně zapojených nemocničních kaplanů jich pak bylo okolo 70. Každý den konference začínal a končil společnou modlitbou a také hymnou, která vznikla již v roce 2019 s názvem With our hearts in our hands (S našimi srdci v našich rukou).

Jsem rád, že jsem mohl účastníky konference v neformální části pozdravit za všechny kolegy z České republiky a také jim nabídnout Prahu, jako místo dalšího evropského setkání kaplanů“, uvedl koordinátor nemocničních kaplanů v ostravsko-opavské diecézi Václav Tomiczek.

 

 

František Zakopal

Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

 

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign