Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Konference nemocničních kaplanů na Velehradě

           Ve dnech 3. – 6. října 2021 se na Velehradě setká téměř 100 nemocničních kaplanů z celé České republiky. Potkají se v rámci každoroční konference, která je zaměřena na průběžnou formaci a pravidelnou duchovní obnovu nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách. Hlavním tématem letošního ročníku bude problematika stárnutí populace v ČR.

          Setkání bude zahájeno v neděli večer duchovní obnovou, která potrvá do pondělního oběda. Povede ji nemocniční kaplan ostravsko-opavské diecéze P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD. Pondělní odpoledne pak bude pokračovat sérií tří důležitých jednání, kterých se zúčastní otec biskup Josef Nuzík, předseda Rady pro zdravotnictví při ČBK. První bude společné jednání Rady pro zdravotnictví a výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR (KANK). Druhé jednání povede MUDr. Michal Hrnčiarik, předseda KANKu, jelikož v rámci konference se uskuteční i pravidelná roční valná hromada KANK v ČR. A konečně třetím pondělním jednáním bude společný workshop diecézních koordinátorů zaměřený na zlepšení komunikace a koordinace nemocničních kaplanů ve všech diecézích ČR.

            Samotný odborný program konference se svým tématem „Populace v Česku stárne…“ bude zahájen v pondělí po obědě přednáškou MUDr. Mileny Bretšnajdrové a doc. Kateřiny Ivanové s názvem Management péče o seniory podle geriatrických syndromů. Na tuto přednášku budou pak navazovat workshopy s doplňujícími tématy, jako např. Péče o osoby-seniory s omezenou svéprávností ve zdravotnictví, Paliativní péče v geriatrii, Stáří v Bibli nebo Může onkologické onemocnění přinést do života něco hodnotného?

               Úterý bude odstartováno přednáškou Mgr. Lenky Topolánové, nemocniční kaplanky, s názvem Jak komunikovat se seniory? Úterní odpoledne pak bude pokračovat přednáškou zaměřenou na Spiritualitu seniorů. Po jejím skončení se nemocniční kaplani znovu rozdělí do menších skupinek, ve kterých bude následovat série workshopů zaměřených právě na spiritualitu seniorů: Potřeba vědomí vlastní důstojnosti a hodnoty, Potřeba smyslu života a kontinuity lidského příběhu, Potřeba odpustit a odpuštění zažít nebo Věřím v život věčný: smrt - a co dál?

                Poslední den konference, ve středu dopoledne, pak bude „odlehčen“ praktickými přednáškami s využitím umění hudby a slova. Nemocniční kaplani tak budou seznámeni se základy muzikoterapie díky přednášce PhDr. Markéty Gerlichové s názvem Hudba a zpěv jako lék nejen ve stáří.  Pomyslnou štafetu po ní převezme MgA. Martina Pavlíková, která přednese svůj příspěvek s názvem Smrt starého Zavadila.

             Kompletní odborný program byl pečlivě a s láskou připraven sekretářkou KANKu a ředitelkou Institutu Jsme blízko vám Dr. Martou Hošťálkovou, dlouholetou nemocniční kaplankou, která duchovnímu doprovázení nemocných zasvětila celý svůj život nejen v rámci své mateřské olomoucké arcidiecéze, ale i ve všech českých a moravských diecézí.

             Význam stáří a seniorů v naší společnosti vystupuje čím dál více do popředí. Snad i kvůli zneužití současných vládních stran k upevnění své moci v nadcházejících volbách díky „koupí“ seniorů pro své politické cíle. Nemocniční kaplani a kaplanky, kteří jsou v každodenním kontaktu s nemocnými, starými a opuštěnými lidmi nejlépe vědí, co je skutečně trápí a co nejvíce potřebují. Hodnotu nemoci a stáří snad nejlépe vystihl svatý papež Jan Pavel II. tím, že přes své stáří a nemoci neodstoupil a vydal tak světu svědectví, že také staří lidé mají v životě místo a že pro křesťana má smysl rovněž nemoc a nikoliv pouze vnější výkonnost. Svatý Jan Pavel II. ostatně dokázal být činný právě i v nemoci a dokonce hned po operaci.  Kéž se právě tento světec v nebi přimlouvá za sílu a požehnání pro tolik potřebnou, i když často neviditelnou, službu nemocničních kaplanů.

 

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví při ČBK

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign