Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Slavení 30. Světového dne nemocných v České republice

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36).

Postavit se po boku trpících v pouti lásky“ – takový titul nese papežské poselství ke třicátému Světovému dni nemocných, který slavíme právě dnes. Každoroční připomínka nemocných a zdravotníků, kterou v církvi ustavil sv. Jan Pavel II. a jež připadá na jedenáctý únor, právě letos slavíme již potřicáté.

V předvečer tohoto svátku se v Římě uskutečnil webinář, zaměřený tematicky na péči o nemocné. Nesl název „Světový den nemocných: význam, cíle a výzvy", a pořádalo je Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. I naše myšlenky směřují k těm, kdo v církvi i ve společnosti s láskou stojí po boku trpících a pracují pro jejich uzdravení duše i těla. Účastníky tohoto webináře pozdravil svatý otec ve svém videoposelství, ve kterém vyzdvihl zejména skutečnost, že nesmíme nikdy zapomínat na jedinečnost každého nemocného s jeho důstojností a křehkostí. Dalším bodem pak bylo připomenutí podobenství o milosrdném Samaritánovi, ze kterého církev po vzoru Ježíše, dobrého Samaritána lidstva, vždy dělala maximum pro ty, kdo trpí, a věnovala zejména nemocným velké osobní i finanční prostředky.

V České republice se tento den slaví zejména návštěvami biskupů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, kde se setkávají nejen s nemocnými, ale i s lékaři a zdravotníky, slouží mše svaté přímo v nemocnicích nebo žehnají nemocniční kaple. Vzhledem k epidemiologické situaci však návštěvy neprobíhají  všude. Proto i letos bude hlavním bodem oslavy této tak významné světové události mše svatá, která bude slavena v neděli, 13.2.2022 v 10 hod v olomoucké katedrále svatého Václava. Bude jí předsedat Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký a předseda Rady pro zdravotnictví při ČBK a přenášet ji bude živě  Televize NOE. Tato televize rovněž v tento den nabídne medailonky o práci a službě nemocničních kaplanů ve všech diecézích naší vlasti.

Světový den nemocných je také dobou příležitostí k poděkování těm, kdo se o nemocné starají, tedy právě nemocničním kaplanům. Nemocniční kaplan je mezinárodně užívané označení člověka, který vykonává duchovní službu ve zdravotnickém zařízení a sociálních zařízeních. Jedná se o duchovní i laiky, muže i ženy. Působí na základě pověření církve a smlouvy s nemocnicí. Nabízí nemocným osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pokud o to pacient požádá, zprostředkují návštěvu duchovního podle pacientova přání a náboženského vyznání. Služba nemocničních kaplanů má v českých podmínkách ekumenický charakter. Ke konci loňského roku slouží 105 kaplanů v 72 zdravotnických zařízeních. Jou sdruženi v Katolické asociaci nemocničních kaplanů v ČR. Členy této asociace je také 16 odborníků a 18 dobrovolníků v duchovní péči.

 

František Zakopal, Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví ČBK

úvodní fotografie převzata z Denik.cz

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign