Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Paliativní péče je stále opomíjena

Papežská akademie pro život uspořádala mezinárodní webinář o paliativní péči. "V oblasti paliativní péče panuje velká neznalost, a to i ve vědeckých kruzích, zatímco naše společnost stárne stále rychleji a tento rozměr medicíny nabývá na významu," domnívá se arcibiskup Vincenzo Paglia.
 

Papežské akademie pro život v rozhovoru pro Vatican News vysvětluje, že paliativní péče znamená především doprovázení člověka až do okamžiku smrti. "Nesnesitelným utrpením, které stále častěji zažívají staří lidé umírající v nemocnicích, je odchod bez přítomnosti svých blízkých, v osamocení," říká arcibiskup Paglia. Paliativní péče podle něj poukazuje na základní úkol medicíny, a to pečovat o pacienta. Připomíná, že úkolem lékaře je vždycky léčit, i když je nemoc nevyléčitelná, a být pacientovi nablízku a doprovázet ho v jeho utrpení.

"O paliativní péči panuje obrovská neznalost, je podceňována i v lékařských a akademických kruzích. To vede k nepochopení, nedostatečné podpoře rodin a k tomu, že pacienti zůstávají v nejtěžších chvílích sami. Přitom paliativní péče není druhořadým oborem medicíny, ale jedním z nejdůležitějších, a nelze ji zanedbávat. Nemůžeme říci, že se zabývá fází lidského života, kdy se nedá nic dělat. Toto myšlení je bohužel stále rozšířené. Je nutná pozitivní perspektiva. Je třeba si uvědomit, že paliativní péče znamená doprovázet nemocného tak, aby se mu před smrtí dostalo té nejlepší možné péče, tedy nejen přísně lékařské, ale také psychologické, duchovní i prosté lidské blízkosti. Nikdo by o to neměl být ochuzen v nejtěžším období svého života. Jako křesťané navíc věříme, že smrtí náš život nekončí. A právě tento duchovní rozměr paliativní péče se snažíme podporovat."

Na otázku po dostupnosti paliativní péče ve světovém měřítku arcibiskup Paglia odpovídá:

V této oblasti je zapotřebí ještě velkého pokroku. Na našem mezinárodním webináři se zabýváme například různorodostí zemí, vezměme si třeba Afriku. Existují místa, kde paliativní péče vůbec neexistuje, jako například v mnoha zemích na Blízkém východě nebo v Asii. Potíže jsou také v mnoha částech Latinské Ameriky, ale na ukvapená řešení narážíme také v mnoha severských zemích. Chtěl bych, aby Papežská akademie pro život podporovala podobná setkání po celém světě. Již nyní některá připravujeme. Brzy je uspořádáme ve Španělsku a Portugalsku a rád bych je uspořádal i ve Spojených státech a v zemích Dálného východu. Musíme se vyvarovat ukvapeného řešení takto citlivé otázky a její regulace pomocí nelidských, pilátovských zákonů. Doprovázet umírajícího není snadné, vyžaduje to obětavost a nasazení. Ale právě tak je potřeba postupovat.“  - Říká předseda Papežské akademie pro život, arcibiskup Vincenzo Paglia.

Text převzat z vatikánského rozhlasu.

Úvodní foto: Filip Fojtík

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign