Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Nemocniční kaplani v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ČR v letošním roce připravuje úpravu legislativy o nemocničním kaplanství. Výsledkem těchto změn by mělo být mimo jiné zřízení kaplanských úvazků v ministerstvem přímo řízených nemocnicích (tj. zejména fakultních), naší snahou ale je, aby úvazek služby nemocničního kaplana byl ve všech větších nemocnicích v souladu s tzv. normativem. S tím souvisí také jednoznačná povinnost, aby všichni nemocniční kaplani splňovali kvalifikační požadavky pro tuto službu, tj. zejména úspěšně absolvovaný kaplanský kurz. [1]Od 1.1.2024 bude jediná výjimka z této povinnosti, a sice pro ty, kteří studium v kurzu pro nemocniční kaplany zahájili. Nebližší chystaný kurz bude od září 2023 organizován CMTF UP v Olomouci, přihlášky je nutné podat nejpozději do 22.6.2023. Od října 2023 jej bude také organizovat TF JČU v Českých Budějovicích.

Za Radu pro pastoraci ve zdravotnictví a za Katolickou asociaci nemocničních kaplanů (KANK v ČR) bychom chtěli povzbudit stávající nemocniční kaplany, kterým tento kurz ještě chybí, aby se na něj přihlásili. Chtěli bychom požádat i všechny duchovní správce, aby o možnosti zapojení se do nemocniční kaplanské služby informovali všechny laiky, kteří by se pro tuto službu mohli hodit. Rádi bychom předešli situaci, kdy nemocnice nabídnou nemocničním kaplanům úvazky, ale z naší strany nebude dostatek lidí splňujících potřebné kvalifikační podmínky. Více informací o studiu v kurzu nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci naleznete např. zde: https://dspn.cz/vs-studium-zamerene-na-sluzbu-nemocnicniho-kaplana a u vašeho diecézního koordinátora.

                               za KANK v ČR MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik

                               za Radu pro zdravotnictví ČBK Mons. Josef Nuzík

 

[1] Nemocniční kaplan pro výkon služby musí splnit kvalifikační předpoklady, které jsou obsaženy v Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“), ČBK a ERC v ČR z 11. 7. 2019, včetně absolvování kvalifikačního kurzu Nemocniční kaplan.

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign