Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Vznik pracovní skupiny k spirituální péči v paliativní medicíně

 
 

V rámci České společnosti paliativní medicíny vznikla nová pracovní skupina, která se má věnovat spirituální péči v paliativě. Cílem skupiny je podpořit dostupnost a kvalitu spirituální péče pro paliativní pacienty. Mezi úkoly skupiny bude vytvoření komunikační platformy pro kaplany pohybující se v paliativní péči (lůžkových a domácích hospicech, nemocnicích, sociálních zařízeních), identifikace klíčových dovedností a kompetencí těchto kaplanů, podílení se na vzdělávání kaplanů a mapování zkušeností ze zahraničí. Členy skupiny jsou MUDr. Mgr. Martin Moravec (vedoucí pracovní skupiny), Mgr. Matěj Hájek, Th.D. (zástupce vedoucího pracovní skupiny), Mgr. Doubravka Vokáčová, Dipl.Um., Mgr. et Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová, DiS., ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D., Mgr. Magdalena Ondrová.

Pro ty, kterých se téma týká, platí pozvání k pravidelným setkáním a práci na zadaných úkolech. Kontaktní osobou je MUDr. Mgr. Martin Moravec, email: martin.j.moravec@gmail.com.

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign