Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Laskavost se rodí z přátelství, přátelství vzniká ze setkání

Koncem léta se uskutečnilo setkání nemocničních kaplanů Královéhradecké diecéze. Pozvání koordinátora nemocničních kaplanů tamní diecéze Monsignora Pavla Rouska přijali jeho bratři v kněžské a jáhenské službě, kteří slouží jako kaplani zejména ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ale i v jiných nemocničních a hospicových zařízeních. Hlavním cílem setkání bylo navázání osobních kontaktů, výměna zkušeností, sdílení starostí, ale i radostí nejen z doby koronavirové. Plodem setkání pak byly konkrétní věci, které kaplani pro službu nemocným potřebují, jako např. vytvoření Směrnice o poskytování Duchovní služby nemocným, ujednocení podoby mandatorních školení v nemocnicích a biskupství, nápady na zlepšení péče o zdravotní personál a mnohé další.

Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví ale zejména kladl důraz na vzájemné poznání se a sdílení přátelství mezi sebou navzájem, jelikož to je jedním z hlavních předpokladů laskavosti a trpělivosti, kterou nemocniční kaplan přináší nemocným a potřebným. Proto se všichni přítomní shodli na tom, že ve vzájemných pravidelných setkáních budou i nadále pokračovat.

 

František Zakopal

Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign