Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

On-line setkání kaplanů Plzeňské diecéze

Začátkem listopadu, v den památky zesnulých, se uskutečnilo on-line setkání nemocničních kaplanů Plzeňské diecéze. Přestože do poslední chvíle bylo setkání plánované jako osobní, díky druhé vlny pandemie Covid – 19 se přesunulo do virtuální podoby. Až na plánovanou mši svatou a společný oběd byl však  program zachován.

Po vzájemném představení, jsme vyslechli aktuální povzbuzení papeže Františka, které přečetl otec Jiří Barhoň, koordinátor kaplanů v Plzeňské diecézi. Následovalo „kolečko“, ve kterém jednotliví nemocniční kaplani referovali, jak se jim ve službě daří, co potřebují, co je ve službě potěšilo a obohatilo. Pak následovalo okénko psychohygieny, které si pro tamní kaplany připravil koordinátor nemocničních kaplanů v ČR. V závěru setkání byl prostor pro nápady, nové podněty ke zkvalitnění služby NK. Padaly tak návrhy, jako např. posílání slov povzbuzení zdravotníkům i nemocným pomocí e-mailů, že je dobré kolegiálně reflektovat naši službu pravidelně každý týden, že by bylo dobré pro NK vytvořit průkazku („celebret“), se kterou by se dostali do všech nemocnic v ČR, jak zajistit vstup kněží do nemocnic, pro pacienty toužící přijmout svátosti, možnosti intervize a supervize pro kaplany a mnohé další.

Sluší se dodat, že osobní kontakt, zejména ve spojení se službou nemocničního kaplana, je velmi důležitý a nic jej nenahradí. Nacházíme se však v době, kdy je třeba objevovat a používat moderní prvky komunikace, jaké videokonference jsou. Díky Bohu za to a zejména za obětavou službu a nasazení nemocničních kaplanů, přestože již někteří z nich jsou v důchodovém věku.

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign