Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Ukončení kurzu Nemocniční kaplan v akademickém roce 2021/22 na TF JU v Českých Budějovicích

Koncem června t.r. byl na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích úspěšně zakončen další ročník kurzu Nemocniční kaplan, který fakulta v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádala. Iniciátorem tohoto kurzu byl plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který se na realizaci domluvil s docentem Michalem Opatrným z TF JU ČB. Úspěšných absolventů bylo pak celkem 20.

Kurz byl mimořádný tím, že většinu z 22 frekventantů tvořili katoličtí kněží, kteří svojí primární identitu mají zakotvenou ve své kněžské službě, kterou ve většině vykonávají řadu let. V budoucnosti budou v kněžské a službě pokračovat, a pokud jim to čas, podmínky a další okolnosti umožní, budou sloužit také jako nemocniční kaplani.

Po celý akademický rok si studenti prohlubovali své teoretické znalosti a získávali nové poznatky v oblasti religionistiky, filosofické a teologické antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. Zároveň se v praktické části pod vedením zkušených nemocničních kaplanů, kněží a jáhnů učili aplikovat osvojené poznatky v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti volili dvě zařízení a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají. Teritoriem praktických stáží byly nemocnice, sociální zařízení a hospice v diecézi České Budějovice, Plzeň a Praha. Na výuce participovali vyučující z Teologické fakulty a Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Lékařské fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Studenti absolvovali volitelnou a povinnou praxi. Povinné praxe proběhly ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze a Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Kromě TF JU v Českých Budějovicích se kurzy pro nemocniční kaplany pořádají na CMTF UP v Olomouci a na ETF v Praze. Novinkou tohoto akademického roku se stalo pravidelné setkávání garantů těchto kurzů ze všech tří fakult.

 

Mgr. František Zakopal, národní koordinátor nemocničních kaplanů

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign