Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Nemocniční kaplani se setkají na Velehradě

V jubilejním roce 30. světového dne nemocných se ve dnech 2.-5. října 2022 na Velehradě uskuteční již 17. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů. Na Velehrad se sjedou zejména kaplani sdružující se v Katolické asociaci nemocničních kaplanů v České republice, ale i kaplani ze sesterské Asociace nemocničních kaplanů. Také budou přítomni dobrovolníci, kterých, díky Bohu, stále přibývá, zdravotníci a pozvaní hosté. Z těch nejvýznamnějších to bude administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Otec biskup Josef Nuzík je v současnosti předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a biskup-delegát Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR. Rada pro zdravotnictví řídí a koordinuje poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách katolickými nemocničními kaplany v rámci celého území České republiky. Je garantem odborných příprav a organizování vzdělávacích aktivit (konferencí, seminářů, workshopů, apod.) pro nemocniční kaplany, dobrovolníky v duchovní péči ve zdravotnictví a pracovníky ve zdravotnictví v oblasti duchovní péče o nemocné. Připravuje podklady, které veřejnosti prezentují stanoviska ČBK v oblasti zdravotnictví, duchovní péče nemocným a participuje na etických otázkách. Radu tvoří tzv. koordinátoři, což jsou zástupci jednotlivých diecézí, kteří se starají o nemocniční kaplany ve svém teritoriu.

Setkání nemocničních kaplanů bude zahájeno v neděli večer duchovní obnovou, která potrvá do pondělního oběda. Povede ji P. ThLic. Karel D. Skočovský, Ph.D., vyučující na CMTF UP v Olomouci. Pondělní odpoledne pak bude věnováno valné hromadě katolické asociace nemocničních kaplanů, kde mj. proběhnou volby členů do výboru a revizní komise. Dr. Václav Tomiczek seznámí účastníky se závěry evropské konference nemocničních kaplanů, která se uskutečnila letos v květnu na Krétě a v roce 2024 se má konat v Praze. Jako poslední bod pondělního programu bude setkání diecézních koordinátorů, které povede předseda Rady a biskup-delegát Mons. Josef Nuzík.

Další dva dny pak budou věnovány odbornému programu, pečlivě připravenému sekretářkou KANKu Dr. Martou Hošťálkovou, který v letošním roce se zabývá problematikou dětské paliativní péče. Se svými příspěvky vystoupí řada vynikajících odborníků:  MUDr. Jan Hálek, Ph.D. (mj. místopředseda Sekce dětské paliativní péče ČSPM) a Jana Rellová, DiS. (lektorka kurzů),  Bc. Alena Peremská (Perinatální hospic Dítě v srdci), Mgr. Jana Hořínková a Doc. PhDr. Radka Bužgová, PhD. (Mobilní hospic Ondrášek) a Bc. Martina Hráská, DiS. (Dlouhá cesta) V této souvislosti je třeba zmínit, že předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR MUDr. Michal Hrnčiarík je vedoucím Oddělení podpůrné a paliativní péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Modleme se, aby Pán vdechl slova útěchy pro ty, kteří jsou nemocní, osamoceni a opuštění. Ať nás naučí jim účinně pomáhat, abychom podle Ježíšova příkladu byli pohotoví ke službě všem lidem.

 

Mgr. František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign