Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Slavení 31. Světového dne nemocných v olomoucké arcidiecézi

Pacienti a personál v nemocnicích si s olomouckými biskupy připomene Světový den nemocných

U příležitosti XXXI. světového dne nemocných napsal papež František poselství nemocným na téma: „Postarej se o něj. – Soucit jako synodální léčebné cvičení“. Vybízí nás v něm k pomoci nemocným a společné cestě životem: „Nemoc je součást naší lidské zkušenosti. Může se však stát nelidskou, pokud je prožívána v izolaci a opuštěnosti a pokud není doprovázena péčí a soucitem. Když někam společně vyrazíme, je běžné, že se zastavíme, když je někdo unavený nebo překonává po cestě nějakou potíž. Právě v těchto chvílích je zřejmé, jakým způsobem kráčíme: zda cestu konáme společně, nebo zda jen jdeme stejným směrem, ale každý sám za sebe, staráme se o své zájmy a necháváme ostatní, aby „se nějak s cestou vypořádali“. Proto v tento 31. Světový den nemocných, uprostřed synodální cesty, vás vyzývám, abyste se zamysleli nad tím, že právě skrze zkušenost křehkosti a nemoci se můžeme učit jít společně podle Božího stylu, kterým je blízkost, soucit a něha.“

XXXI. Světový den nemocných v letošním roce připadá na sobotu 11. února 2023. Již 1. února zavítal do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Mons. Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké: Pozdravil se s členy představenstva nemocnice, navštívil pacienty hospitalizované v Centru klinické gerontologie, setkal se s členy podpůrného a paliativního týmu. V kostele sv. Filipa a Jakuba pak v 16 h bude otec biskup Josef sloužil mši svatou za nemocné a jejich blízké, zdravotníky a další personál ve zlínské nemocnici. A po jejím skončení v rámci agapé pohovořil se zdravotníky a nemocničními kaplany. Bohoslužbu bylo možné sledovat prostřednictvím youTube kanálu Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba.

O týden později 7. února si tento významný den s Mons. Antonínem Baslerem, olomouckým pomocným biskupem, připomenou pacienti a pracovníci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Po jednání s členy managementu nemocnice je v programu vyhrazen prostor pro požehnání a setkání otce biskupa Antonína s nemocnými a personálem na vybraných klinikách, letos na psychiatrii a 1. chirurgii. V 15 h bude slavit mši svatou v nemocniční kapli Božího milosrdenství, po níž bude následovat drobné občerstvení a sdílení účastníků bohoslužeb.

V předvečer Světového dne nemocných otec biskup Antonín navštíví pacienty v olomoucké vojenské nemocnici a také se setká s lékaři, sestrami a dalším zdravotnickým personálem. V přilehlém kostele sv. Štěpána pak bude celebrovat mši svatou za nemocné a zaměstnance nemocnice.

Během měsíce února bude v mnohých farnostech sloužena mše svatá spojená s udílením svátosti pomazání nemocných.

Pastorační péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních na území Arcidiecéze olomoucké patří k pastoračním aktivitám, která se dynamicky v posledním desetiletí rozvinula: V současné době působí 33 nemocničních kaplanů a 49 dobrovolníků v duchovní péči v 30 zařízeních zdravotnických a sociálních služeb. Nedílnou součástí vizitací děkanátů našimi biskupy se stala jejich návštěva nemocnice nebo domova seniory, při které se setkávají s pacienty a zdravotníky. V lednu tak otec biskup Antonín Basler zavítal na Internu Zábřeh (viz snímek z FB Interny) a do Nemocnice Šumperk. Dvakrát do roka – na prahu postní a adventní doby - jednak vychází poselství pro nemocné z pera biskupů a prezidenta arcidiecézní charity, které provází nemocné ve farnostech a nemocnicích přípravou na Velikonoce a Vánoce, jednak pro zdravotníky se konají duchovní obnovy, které jsou příležitostí se zastavit a ztišit v Boží blízkosti.

Marta Hošťálková

 

Foto: otec biskup Antoním Basler v nemocnici Zábřeh, archiv nemocničníh kaplanů

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign