Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

První společná konference asociací nemocničních kaplanů

V úterý, 20. června 2023 se ve skvostných prostorách pražského Emauzského kláštera uskutečnila 1. společná konference obou asociací nemocničních kaplanů v ČR – Asociace nemocničních kaplanů a Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR. Mezi diskutovanými tématy bylo např. užití psychedelik v terapeutické praxi, zahraniční zkušenost s pastoračním studiem, význam spirituální péče či novinky v kaplanské legislativě. Konference se zúčastnili vrcholní představitelé českých církví, předseda Ekumenické rady církví, náměstek ministra zdravotnictví pan Václav Pláteník a většina českých a moravských nemocničních kaplanů, ale i několik odborníků z řad zdravotníků a psychologů, celkový počet byl 100 účastníků. Konferenci moderoval katolický kněz Tomáš Mlýnek, místopředseda ANKu, účastníky přivítal předseda Rady pro zdravotnictví při ČBK, olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík, dále generální sekretář ERC bratr Petr Jan Vinš a za Ministerstvo zdravotnictví pan Václav Pláteník. Hlavní přivítání kaplanů pak bylo v režii obou předsedů asociací, o které se postaral bratr Michal Hrnčiarik (KANK v ČR) a bratr Pavel Ruml (ANK). Klíčovým přednášejícím byl premonstrát bratr Zdík M. Jordánek, který kaplanům předal své zkušenosti s kaplanským kurzem CPE (klinické pastorační vzdělávání), který absolvoval v Americe a poutavým způsobem přednesl hlavní téma s názvem Respektující přijetí – metoda vedení spirituálních rozhovorů. Téma bylo proložené mnohými kazuistikami. Po něm vystoupil bratr Matěj Hájek, nemocniční kaplan z Církve bratrské, působící v paliativním týmu na klinice paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice který účastníkům vysvětlil, k čemu slouží psychedelika v terapeutickém využití v případě závažných a infaustních diagnóz. Olomoucký dominikán profesor Damián Němec pak přítomné kaplany seznámil s posledním vývojem na poli legislativy. Konference pak vyvrcholila panelovou diskuzí, ve které byla zodpovězena řada důležitých otázek, které ležely nemocničním kaplanům na srdci. Součástí konference bylo množství neformálních rozhovorů v průběhu přestávek a v průběhu výborného oběda. Po konferenci pak následovaly členské schůze asociací. Předsedové obou asociací nemocničních kaplanů pak všem poděkovali za hojnou účast a aktivní přístup a shodli se na tom, že v pořádání společných konferencí se bude pokračovat i v letech příštích.

 

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví při ČBK

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign