Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

V jubilejním roce 100. výročí úmrtí arcibiskupa A.C. Stojana se ve dnech 1. – 4. října setkají na Velehradě nemocniční kaplani z celé České republiky. Čeká je již 18. formačně vzdělávací setkání, na kterém mj. oslaví 10 let vzniku Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR. Stojanovo výročí tak nebude jediné, které si kaplani a kaplanky připomenou. Tématem letošní konference je Naděje v nemocničním kaplanství. Toto téma v úterý ráno odstartuje Mgr. Martin Fojtíček se svým příspěvkem „Co je naděje? Dá se nějak předat?“ Po něm vystoupí Mgr. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol.- s přednáškou s názvem „Dialog víry s nevírou.“

Odpolední workshopy pak povedou docent Jindřich Šrajer, Dr. theol.,s tématem  „Kázání na hoře – pozvání k osvobozující praxi,“  Mgr. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol., který rozvede svou dopolední přednášku s názvem „Dialog víry s nevírou,“  dále pak docentka PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. se svým workshopem „Naděje z biblického pohledu,“ a MUDr. Mgr. Martin Moravec O.Cr, který uzavře úterní odpolední práce ve skupinách s tématem „Naděje z pohledu zdravotníků.“

Středeční dopolední přednášku pak bude mít PhDr. Martin Loučka, PhD., s tématem „Naděje v paliativní péči“ a celou konferenci uzavře svou přednáškou PhDr. Olga Havránková, Ph.D., - příspěvkem „Naděje v beznaději.“

Vzdělávacím tématům bude předcházet duchovní obnova, která začne již v neděli večer, a kterou povede salesián otec Vojtěch Sivek SDB, vyučující na JABOKu, kde mj. přednáší psychologii. Otec Vojtěch byl přednášejícím na loňské konferenci sester Boromejek s názvem příspěvku „Důstojnost člověka – moje i těch druhých.“  Pedagogika Dona Boska je založena na tom, že křesťané mají zodpovědnost za realizaci Božího království „zde a nyní“ a že Diakonia (služba člověku) patří k jádru poslání církve a vychází z lásky. Duchovní obnova skončí v poledne a pondělní odpoledne bude patřit jednání výboru KANKu v ČR a Rady pro zdravotnictví, kterou povede otec biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. V pondělní podvečer se pak ještě uskuteční valná hromada členů Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR, kterou povede její předseda bratr MUDr. Michal Hrnčiarik, trvalý jáhen.

Letošní rok je pro nemocniční kaplany mj. významný i tím, že v rámci probíhající novelizace zákona č. 372 o zdravotních službách byli kaplani přizváni k jeho připomínkování a  duchovní služba nemocným bude tak poprvé v historii ČR ukotvena zákonnou normou.

Spojme se tedy v modlitbě, aby téma Naděje, které je klíčové pro duchovní službu nemocným, bylo správně předneseno, dobře pochopeno a vždy předáváno těm, kteří trpí na těle či na duši.

 

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign