Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

V jeho společnosti bylo člověku lehko na duši

V nádherné brněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie  se v pátek 3. listopadu 2023 slavilo requiem za  nemocničního kaplana a milého člověka P. Jana Zachovala. Zemřel po delší nemoci ve čtvrtek 26. října 2023 v brněnském Hospici sv. Alžběty. 9. listopadu by oslavil své osmdesátiny.

Životní credo otce Jana bylo pomáhat druhým. "Způsob, jakým to dělal, kdy zapomínal na sebe, aby mohl žít pro druhé,“ zaznělo mj. v homilii biskupa Vojtěcha Cikrle, který dále citoval úvodní odstavec z poslední vůle zesnulého. „Jako člověk nehodný, jsem životem ani službou neuměl dostatečně děkovat Bohu za dobrodiní, kterými mě stále zahrnoval, ani za to, že si mne v mém značně pokročilém věku navíc povolal ke kněžství. Díky Bohu jsem se po celý život setkával s dobrými lidmi, nejbližšími i vzdálenějšími. Ani jim nejsem schopen přijatá dobrodiní vrátit. Svou vděčnost Bohu i lidem chci vyjádřit na tomto místě.“

"V roce 1995 byl Jan vysvěcený na jáhna a hned se pustil s vervou do toho, co studoval, a do toho, co cítil uvnitř, že je hodně důležité. Aby nemocní skrze obnovený vztah k Bohu obnovili své vztahy s těmi nejbližšími. Často to člověk pozná až někde blízko hranice. Takto sloužil druhým a cítil, že by jim mohl sloužit ještě lépe jako kněz...“, zmínil dále otec biskup Vojtěch. Kněžské svěcení přijal v roce 2005. V nemocnicích i v hospicech sloužil potřebným už jako trvalý jáhen. Dlouhé roky byl aktivně činný v Radě pro zdravotnictví ČBK. Pochován je ve hrobu milosrdných bratří na Ústředním hřbitově v Brně.

Milí Jene, děkujeme ti z celého srdce za tvou obětavou službu a láskou naplněný život. Kéž je ti Milostivý Bůh tvou trvalou radostí v nebi.

 

 

 

Fotogalerie: https://drive.google.com/drive/folders/1HqnVyCVGvIsBgJREFxDwouZQwD3Yhaqj?usp=sharing

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign